Batch Reps

Batch Representatives and Executive Committee members

S.No Batch Name Mobile
1 1974 K. ASHOK 9849913094
2 1975 S. MALLESHAM 8886238149
3 1976 Ch. GNANESWAR 9948264721
4 1977 Ch. SHANKARA CHARY 9640622776
5 1978 N. SUDARSHAN 7382895888
6 1979 Dr. B. NARENDER REDDY 9848130605
7 1980 RAJASHEKAR REDDY 9701370327
8 1981 G.V. RAMANA REDDY 9849099191
9 1982 N. YUGANDER REDDY 9440034080
10 1983 CH. VIVEKANAND 9848777381
11 1984 S. VIJAYA RAJU 9848777381
12 1985 C. UDAY BHASKAR 9959366266
13 1986 K. SHANTHANAND PRASAD 9866398661
14 1987 G. PRABHAKAR 9440815228
15 1988 M. VENUGOPAL 9618026131
16 1989 D. VENKATAIAH 8106140057
17 1990 A. VENU 8341481799
18 1991 B. UMA MAHESWAR 9666659828
19 1992 M. RAJU 9493122628
20 1993 P. SRI RAMULU 9885034929
21 1994 MADHU 9177775124
22 1995 J, RAJU 9440554233
23 1996 K. KRISHNAIAH 9849487386
24 1997 T. VENUGOPAL REDDY 9849536810
25 1998 M. NETHAJI 9849261541
26 1999 Dr. U. YADAGIRI 9849892717
27 2000 SURESH PAGIDI 9963294446
28 2001 Dr. K. VIKRAM REDDY 9849103912
29 2002 S. UPENDER 9291663383
30 2003 CH. VENKAT REDDY 9010646188
31 2004 K. MAHENDER 9949207635
32 2005 SANDEEP REDDY 8197538983
33 2006 M. VIJAY KUMAR 9703040649
34 2007 SRINIVAS REDDY 9885600651
35 2008 P. SHIVA SHANKAR REDDY 8465887997
36 2009 SHIVA NANDYALA 9542081456
37 2010 RAJU 9160461643